LP's Vinyl Records

The record collection

 

Test Test2

.

Ønsker du kontakt, bruk kontaktskjema Har du noen plater som du skal selge, eller noe du lurer på ta kontakt :)
Do you have any records that you are going to sell, or something you are wondering about, get in touch:)
E-mail